Integrert tilbaketråkk i Pivot?

Publisert lørdag 19 mars 2005 klokka 22:46

English summary: This is my vote :-)

Tilbaketråkk (trackback) har vært bare delvis implementert i Pivot - verktøyet som denne bloggen bruker. Jeg har nå skrevet en patch som gjør behandling av tilbaketråkk like enkelt som behandling av kommentarer. For at pacthen skal bli akseptert må denne meldingen ha mer enn X tilbaketråkk. Dette er min stemme.