Merkelappoversikt for: 'html'

Oppføringer i denne bloggen med 'html'

  • Lenge leve ODP
    Som du kanskje vet har Open Directory Project (ODP) vært nede siden 20. oktober 2006. Riktignok har de offentlige siden vært tilgjengelige, men ingen redaktører har jobbet
  • Hotmail parses URLs wrongly in plain text e-mail
    Take care when sending URLs in plain text to Hotmail users - it might get wrongly parsed. The problem is HTML entities . This has been reported earlier for Microsoft produ

Relaterte merkelapper

english, , entities, , hotmail,

Eksterne strømmer for 'html'

Klikk ikon for en liste med lenker om 'html'

Delicious Google Icerocket TagZania 43 Things

Flickr-bilder for 'html'